LUMENA, spol. s r. o., 919 54 Dobrá Voda 104, Slovenská republika

IČO: 36 239 615
IČ DPH: SK2020165675

KONTAKTNÁ ADRESA

LUMENA, spol. s r. o.
divízia CCF
Vyšehradská 15, 851 06 Bratislava 5

Phone: +421 (0)905 96 20 95
E-mail: info@lumena.sk